Анкети

С каква двойна бакалавърска диплома бихте искали да се дипломирате?
69.47% Българска и Британска
9.06% Българска и Холандска
21.47% Българска и Швейцарска

Архив

06.06.2013 Тема: Каква оценка получихте на матурата по английски език?
38.15% 5.50-6.00
15.3% 5.00-5.50
8.62% 4.50-5.00
3.88% 4.00-4.50
3.02% 3.50-4.00
31.03% 3.00-3.50
17.08.2011 Тема: В какъв размер е стипендията за година, която получихте последно?
39.34% 300 - 499 EUR
14.21% 500 - 999 EUR
22.08% 1000 - 1499 EUR
24.37% 1500 - 3000 EUR
02.06.2010 Тема: Бихте ли използвали студентски кредит?
44.14% Да, условията са изгодни
16.55% Не
13.79% Бих, но не съм запознат/а с условията
1.38% Може би от следващия семестър
24.14% Не, предпочитам да разчитам на собствени средства
05.01.2010 Тема: В каква сфера ще бъде летният Ви стаж?
54.8% Туризъм и хотелиерство
8.01% Икономика
3.74% Търговия
15.84% Маркетинг
3.91% Информационни технологии
7.47% Все още не знам
6.23% Друга
09.04.2009 Тема: Коя специалност Ви харесва най-много?
39.34% Хотелски Мениджмънт
1.17% Бизнес информационни технологии
14.61% Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма
33.64% Маркетинг и Мениджмънт
4.05% Hospitality Management
5.92% International Business Management
1.28% Culinary Arts