Новини

 • 23.09.2013 ВУМК откри новата академична година с новости в развитието си

  Откриването на новата академична година във Висше училище Международен колеж се проведе на 23 септември в 10:30 ч. В чест на новоприетите студенти бе организирана тържествена церемония за посрещането им, която се състоя в централния корпус на висшето училище в град Добрич. Сред присъстващите официални гости бяха г-н Даниел Йорданов, зам. областен управител на Добрич и зам. кметът по Хуманитарните дейности на Община Добрич г-жа Камелия Койчева. Ректорът на ВУМК - доц. д-р Тодор Радев изнесе приветствено слово, в което съобщи, че през този месец постоянната комисия към Националната агенция по акредитация (НАОА) е изпратила положителен доклад за проекта за преобразуване ВУМК в специализирано висше училище - «Висше училище по Мениджмънт».

 • 16.09.2013 Английската гимназия „Райко Цончев“ отвори врати за новата учебна година

  И тази година всички ученици бяха посрещнати сърдечно и с много усмивки. В началото на откриването учениците от по-горните класове отправиха поздрави към новоприетите ученици в гимназията и ги изненадаха със специално приготвени картонени фунии във формата на морков, пълни с лакомства и морковчета.

 • 11.09.2013 Откриване на академичната 2013/2014 година

  Висше училище Международен колеж Ви кани на откриването на академичната 2013/2014 година!

 • 02.09.2013 Стартира Майсторски клас за новатори

  Департаментът за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище Международен колеж (ВУМК) за първи път организира интерактивен педагогически практикум - Майсторски клас за новатори- учители и мениджъри в образованието на тема "Мениджърска компетентност в урока и училището/детската градина". Събитието бе открито днес във ВУМК (Добрич) пред над 30 участници – педагози, директори на учебни институции и заети лица в образователната система, които идват от над 10 български града, сред които Сливен, Габрово, В. Търново, Червен Бряг и др.

 • 30.08.2013 Важни дати за предстоящи събития във ВУМК

  Висше училище Международен колеж обявява датите на важни събития, които предстоят.

 • 27.08.2013 Над 20 младежи от Варна и региона се включиха в обучението за борба с климатичните промени

  На 26.08.2013 г. (понеделник), Добруджанско Аграрно и Бизнес училище (ДАБУ) организира еднодневно обучение за младежи, свързано с борба с глобалното затопляне и климатичните промени. В събитието се взеха участие младежи – членове на НПО от Добрич, Варна, Силистра, Велико Търново и Бургас, сред най-активните участници бяха и студенти от Висше училище Международен колеж. До късно снощи участниците се включваха в интерактивни игри и уоркшопове, които провокираха креативността и състезателния им дух, като същевременно ги запознаваха с различни начини за опазване на околната среда, иновативни еко-практики и предложения за грижа за природата.

 • 22.08.2013 Стартира международен фото конкурс "My work experience 2013"

  Висше училище Международен колеж има удоволствието да обяви своя Международен фото конкурс, който има за цел да подкрепи студенти и ученици, които имат желание да работят по време на обучението си. Темата на конкурса е "Моят професионален опит 2013". Снимките и придружаващата информация ще предоставят на настощи и дипломирани ученици и студенти възможност да споделят своя работен опит помежду си.

 • 21.08.2013 Бизнесът във Виетнам и Малайзия срещна студенти на ВУМК

  Група студенти, които следват в британските магистърски програми на Висше училище Международен колеж (ВУМК) и Университета Кардиф Метрополитан (Cardiff Metropolitan University, UK) в България посетиха Малайзия и Виетнам по време на лятно учебно пътуване. В двете азиатски държави бяха организирани серия от бизнес срещи и академична програма.

 • 19.08.2013 Oбявa определяне на изпълнител с публична покана

  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08-0044,обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана (чл. 7, т. 1 от ПМС 69/20013) с предмет: “Придобиване на дълготрайни материални активи за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж” (КИОСК), който се осъществява по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 • 16.08.2013 Приключение в Краков

  Всичко започна преди месец, когато една дама от отдел Международни проекти на Висше училище Международен колеж ми се обади и ме попита дали искам да отида в Полша. Първата ми реакция беше: "Да, разбира се!" Дълбоко вътре в мен, аз знаех, че това щеше да бъде една чудесна възможност.