18.07.2016 Подаване на документи за ПКС и консултативни курсове в гр. Добрич

В периода 15.07. – 30.07.2016 г., във Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич ще се приемат документи за кандидатстване за професионално–квалификационни степени по договор с ДИПКУ при Тракийски университет Стара Загора.

За прием на документи по места се заплаща допълнителна такса от 15 лв.

Лице за контакт за Добрич е Силвия Колева:

e-mail: silvi.valentinova@vumk.eu,

тел.: 058/ 655 645, 0882 370 016.

Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на http://www.dipku-sz.net/profesionalno-kvalifikacionna-stepen

Срокът за прием на документи е 30.07.2016 г.

Изпитите за съответните ПКС-та ще се проведат в гр. Добрич.

При заявки в началото на месец септември могат да бъдат проведени консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС /по график според специалностите и предварително подадените заявки на dipku_sz@abv.bg/. Курсът е очно–задочен и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носи 0,5 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс за ПКС или в деня на провеждане на курса на място, на самия лектор.

Заявки за участие в курсовете в свободен текст можете да направите на dipku_sz@abv.bg