18.06.2014 Висшият академичен съвет към ВУМК гласува четирима професори

Проведе се  годишната среща на Висш академичен съвет (ВАС) към Висше училище Международен колеж (ВУМК). По време на събранието бе гласувано провъзгласяването на четирима преподаватели, част от академичния състав на ВУМК в професори. Гласуването се проведе от хабилитирани членове на ВАС и представители на студентската общност, след като стана ясно, че има кворум.

След преминат конкурс, за професори бяха гласувани - доц. Димитрина Каменова, доц. Веселин Благоев (заместник ректор на ВУМК), доц. Станислав Иванов (заместник ректор по учебната дейност на ВУМК) и доц. Михаил Минков.

 

Дневният ред на ВАС започна с доклад за състоянието на ВУМК за отминаващата академична година, както и доклади на департаментите на висшето училище. Сред най-обсъжданите точки бяха бъдещите планове и стратегии за развитието на ВУМК и преобразуването му в четири годишно специализирано висше училище.