16.06.2014 Важна информация за първокурсници относно здравни осигуровки

НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски за периода юли - октомври?

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус .

При три неплатени вноски губите здравните си права!

Месечната здравноосигурителна вноска за 2014 година е в размер на 16,80 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!

Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора  на НАП. Вноски се плащат в интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.

НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).

 

Бъди отговорен към себе си!