09.06.2014 Пети Майсторски клас за преподаватели

Департаментът за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище Международен колеж организира за пети пореден път интерактивен педагогически практикум за учители и мениджъри в образованието. Събитието се проведе в сградата на ВУМК (Добрич) в периода 6-8 юни 2014.Темата на това издание бе "Мениджмънт на конфликтите в училище/детската градина“.

Участниците записали се в практикума са педагози, директори на учебни институции и заети лица в образователната система, които идват от  Варна, София, Търговище, Велики Преслав, Провадия, Добрич и др.

По време на практикума бе дискутирана необходимостта от конфликтологична компетентност и култура, а конфликтът бе разгледан като инструмент на образователните мениджъри за прилагане на стратегически мениджмънт. Разиграха се ситуации, в които бяха приложени различни методи за управление на зараждащи се конфликти в образователната институция-училище или детска градина.

Обученията в Майсторския клас се водят от доц. д-р Димитрина Каменова, преподавател във ВУМК, педагози с опит и млади педагози, завършили курсът за придобиване на педагогическа правоспособност в ДМОМ към Висше училище Международен колеж.

Интерактивните практикуми за новатори целят обмяна на умения и знания, както и добри практики в образователния мениджмънт и педагогиката.

Успешното приключване на практикума към Департаментът за модерни обучителни методи ще се удостоверява чрез Сертификат и предложение за публикация на споделен от участниците професионален опит.