12.06.2014 Успешен завършек на първото обучение по китайски език в Добрич

Първото по рода си обучение по „Китайски език и култура“ в Добрич, което се организира от Висше училище Международен колеж, приключи успешно.

След проведеното обучение в начално ниво, участниците вече могат да водят разговори на теми като поздрав, националности, хранене, приятели, хобита, семейство и други. Всички бяха запознати и с етикета при провеждане на срещи, социални събития и при разговори с други хора. Подготовката по китайски бе предназначена за хора без предварители знания и за хора, които планират пътуване до Китай или възнамеряват да осъществят бизнес контакти в страната.

Откриването на възможности за развитие на бизнес отношения с Китай увеличава необходимостта от по-добра комуникация. Все повече хора проявяват интерес към изучаването на китайски език, продиктувано от надеждата за намиране на по-добра и високоплатена работа. Знаейки китайски означава, че имате предимство да се конкурирате за важна позиция в бъдещата си кариера.

В момента зам. ректора на Висше училище Международен колеж доц. д-р Веселин Благоев е в Пекин, заедно със студенти от магистърската програма Master of Business Administration, на посещение с учебна цел. Понастоящем представители на висшето училище водят преговори за бъдещи партньорства с университети в Китай, чрез които да се осъществи обмен на студенти.