09.06.2014 Нова монография в сферата на хотелиерството

Академичният ректор на ВУМК, доц. д-р Станислав Иванов, издаде нова монография- Hotel Revenue Management: From Theory to Practice.

Тя е резултат на деветгодишна изследователска, преподавателска и консултантска дейност в областта на управлението на приходите. При нейното съставяне са направени две емпирични проучвания - на управлението на приходите като цяло в 102 заведения за настаняване в страната, и на ценовата политика в частност на 146 заведения за настаняване в София. Резултатите от изследването са анализирани подробно в Глава 16.