European Journal of Tourism Research

European Journal of Tourism Research (EJTR) е международно интердисциплинарно научно списание по туризъм на английски език-единственото в България, издавано от Висше училище Международен колеж, гр. Добрич. Целта на списанието е да създаде платформа за дискусии на теоретични и практико-приложни проблеми в областта на туризма. Публикуват се ръкописи от всички области на познанието свързани с туризма – управление, маркетинг, социология, психология, география, политология, математика и статистика, антропология, културология, информационни технологии и др. Списанието е отворено към всички изследователи. Редколегията насърчава публикациите на млади автори и автори от Централна и Източна Европа.

Пълният текст на списанието е достъпен срещу абонамент на http://ejtr.vumk.eu.