Първо Научно състезание за деца-"Децата създават наука"

Департамент за модерни обучителни методи

и

Висше училище Международен колеж

чрез Катедра „Жан Моне“

 организират

Първо Научно състезание за деца  

 „Децата създават наука“

Земята, водата, въздухът и животът на нашата планета

 


Кой може да участва?

Проектът „Децата създават наука” има за цел да вдъхнови малките ученици за научна дейност и да покаже, че провеждането на научен експеримент може да бъде забавно, вълнуващо и различно.

Инициативата цели да развива наблюдателност, умения за експериментиране и за описание на получените резултати у подрастващите от най-ранна възраст. Вярваме, че провеждането на експеримент ще отключи интересът на децата към научното изследване и това ще им помогне да развиват новаторските си идеи.

„Децата създават наука“ има състезателен характер и е подходящ за:

            Възрастова група 1: за деца в подготвителна група за училище и за ученици от I до IV клас;

            Възрастова група 2: за ученици от V до VII клас.

Изисквания към участниците:

Всяко училище или детска градина може да участва с детски изследователски екип от 6 деца. Ръководи се от двама възрастни: двама учители; или учител и студент; или учител и един млад изследовател, преподавател във ВУЗ; или учител и родител.

Три етапа, които децата учени, подкрепени от възрастните, трябва да следват в научната си работа:

1) Групата избира заедно обща тема по проблем от посочените направления:

 • Земя
 • Въздух
 • Вода
 • Слънце: слънчева енергия, глобално затопляне, алтернативни източници на енергия
 • Живот на планетата
  • животински свят
  • растителен свят
  • човешко тяло

2) Групата провежда наблюдения/изследване/научен експеримент по избрания изследователски проблем.

3)  Групата демонстрира и презентира (Power Point) в рамките на 20 минути:

 • защо е избран проблемът;
 • етапите и процеса на проведеното изследване;
 • основните резултати от изследването;

Децата чрез съдействието на своите ръководители представят резултатите от своите открития пред всички участници и Научно жури в дните на Научното изложение на детски научни постижения в периода 1-2 юни 2015 година.

      Желателно е всеки екип да илюстрира изследователската си работа чрез снимки, видео материали, постери и др., които да онагледят научната дейност на децата.

След представянето на Научното изложение екипът подготвя описание на експерименталната работа във вид на научна статия (начинът на изготвяне вж. в Приложение №1), което се изпраща до 15 юли 2015 г. Заедно с докладите се изпращат индивидуални снимки на всеки един от участниците и една обща снимка на целия екип.

Научните статии и останалите материали се публикуват в Първа детска научна енциклопедия.

Изисквания към научното описание (Доклад):

 

Всяка група трябва да представи своя доклад, подкрепен с рисунки, снимки и пр.

 • Обемът на изпратените ръкописи следва да бъде между 8 и 10 печатни страници.
 • Заглавието на ръкописа трябва да бъде централизирано и изписано с главни букви на български език (Times New Roman, 14 Bold), последвано от името на авторите, написано на отделен ред с голяма и малки букви (Times New Roman, 14 Italic).
 • В началото на доклада се помества Резюме до 10 реда и ключови думи
 • Структурата на основния текст на доклада/статията включва следните раздели: въведение, изложение и заключение (вж. Приложението).
 • Шрифтът на основния текст трябва да бъде Times New Roman, размер - 14 (MS Word), разстояние между редовете 1,5 навсякъде.

 

Работата на възрастните участници в екипа се заключава в това:

 • да съдействат на децата в откриването и развитието на идеята в експеримент;
 • да насърчават децата в научното експериментиране, така че те да изживяват възторг и наслада от откривателството;
 • да ръководят процеса от откривателството през експеримента до описанието на резултатите;
 • да подпомагат намирането на информация и изработването на  допълнителните материали.
 • Да следят работата по проекта да бъде основно на учениците, а възрастните да са в ролята на техен фасилитатор и помощник.

Награди: за научните резултати на децата се предвиждат първа, втора и трета награда.

На всеки участник се издава Грамота за участие в състезанието.

Първите 15 отличени научни описания (доклади) ще бъдат публикувани като детски научни статии в Първа Детска научна енциклопедия Земята, водата, въздухът и животът на нашата планета

„Децата създават наука“

Наградният фонд и публикуването на Детската научна енциклопедия са чрез финансовата подкрепа на Висше училище Международен колеж и от таксите за участие.

Такса за участие на екип: 40 лв. Заплаща се до 29 май 2015.

Учителят, е този който записва вече сформираната група за участие в проекта „Децата създават наука“. Регистрацията се извършва по електронен път.Формуляр за кандидатстване ще откриете тук.

Краен срок за изпращане на заявки за участие и резюме на експеримента (150 думи): 30 април 2015. Участниците получават потвърждение за получените заявки до 8 май 2015.

Настаняване: Предлагат се възможности за настаняване в студентската база на ВУМК с предварителна заявка. Цена на легло в стая с двойно настаняване: 12 лв.

Важни дати:

 • 30 април 2015: краен срок за изпращане на заявки за участие и резюме на експеримента (150 думи)
 • 29 май 2015: краен срок за заплащана на такса участие
 • 1-2 юни 2015: Научно изложение на детски научни постижения
 • 15 юли 2015: краен срок за изпращане на научната статия (начинът на изготвяне вж. в Приложение №1)

 

За повече информация:

Тел: 058 655 618

Моб. 0882 370 016  

Е-мейл: naukazadeca@vumk.eu