Бакалавърски програми

Специалности с преподаване изцяло на английски език 

Специалности на български език 

От тази академична година студентите, които се запишат в българска специалност ще имат възможността също да завършат обучението си с двойна диплома. Това се осъществява чрез въвеждане на засилено изучаване на английски език.

През първия семестър предметите/дисциплините се изучават изцяло на български с включен като отделен предмет английски език. По време на втория семестър към обучението се добавят упражнения и задачи/казуси на английски, за да се научи конкретната терминология.

След успешно завършване на първата година ВУМ предоставя на студентите две опции: да се запишат отново на летен курс по английски на по-високо ниво или стажуване за студентите, които са с по-добри знания по английски.

Обучението през четвъртия семестър (втора година) е изцяло на английски.

Третата година студентите избират сами програма с някой от партньорските ни чуждестранни университети (Cardiff Metropolitan University (UK), Ecole Superieure de Commerce de Saint-Etienne (France) and Stenden University (The Netherlands)).

Кандидат-студентите могат да се запишат в летен семестър за интензивно изучаване на английски език.