Структура

Структурата на Висше училище по мениджмънт се основава на принципа за разпределение на отговорностите и самостоятелност на отделните звена в единство с мисията на колежа да поставя студентите на първо място и да ги подготвя като конкурентноспособни професионалисти в своята област.

Академичното управление на Висше училище по мениджмънт е поверено на Академичния директор, Академичния съвет и Ректора. Те изцяло отговарят за утвърждаването и провеждането на образователната политика на колежа. Научно-изследователската дейност се организира от заместник-ректор по научно-изследователска дейност и гъвкаво обучение за работещи студенти.

Активната международната дейност на Висше училище по мениджмънт се организира от Заместник-ректор по международна дейност и академично развитие, в чиито компетенции попадат звената Международно сътрудничество, Маркетинг и ПР, Човешки ресурси.

Изпълнителният директор на Висше училище по мениджмънт отговаря за стратегическото и финансовото управление на институцията, обхващайки управление на учебните ресурси на ВУМК, в т.ч. учебни ресторанти, учебна туроператорска фирма, учебна хотелска база, както и центровете за професионално обучение, създадени към колежа.

Организационна структура на ВУМ

Повече информация за звената и отделите във Висше училище по мениджмънт можете да получите от връзките по-долу:

Ръководство

Академичен състав

Основни звена /отдели/