Научна дейност и проекти

Научна дейност

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (СЕПТЕМВРИ 2014)

 

Преподавателите във Висше Училище Международен Колеж активно развиват научна дейност в няколко направления:

  • Ежегодно във ВУМК се провежда Международна научна конференция
  • Организиране и участие на международни младежки прояви с участието на изтъкнати учени от европейската академична общност
  • Публикуване на научни статии в една от най-големите мрежи за социални проучвания - SSRN
  • Собствени научни разработки на академичния състав на ВУМК
  • Създадено първото по рода си и единствено в България научно списание “European Journal of Tourism Research" за научни изследвания в областта на туризма, с участието на повече от 20 рецензента
  • Създаден българо-румънски център за устойчиво развитие на туризма
  • Разработени софтуерни продукти, учебни помагала

Проекти

Висше Училище Международен Колеж повече от пет години успешно реализира проекти и обществени поръчки, насочени към подобряване на образователната, социална и икономическа картина, както в Североизточен район на планиране, така и на национално ниво. Проведените от нас над 100 обучения и семинари предоставиха възможност за реализация и подобряване на квалификацията на повече от 2700 души.

Реализираните от нас проекти са в различни области: устойчиво развитие на туризма, активизиране на гражданското общество, създаване на добре квалифицирани кадри, както на българския, така и на европейския трудов пазар, повишаване на капацитета на представители на държавната администрация и магистрати.

Висше училище „Международен колеж” осъществява проекти по оперативните програми "Административен капацитет" и "Развитие на човешките ресурси", предприсъединителната програма ФАР, „Транс-гранично сътрудничество България – Румъния”, „Алтернативна заетост”, „2004 Развитие на гражданското общество”, „Активни услуги на пазара на труда”, програмата за Транс-гранично сътрудничество Румъния - България, структурната програма „Леонардо да Винчи”, програмите на Европейската комисия – Атлантис „Сътрудничество Европа - САЩ в областта на Висшето образование и обучение” и Подготвителна мярка ЕНЕА.

За да се запознаете с изпълнените от нас проекти, моля последвайте този линк: Изпълнени проекти.

За да се запознаете с проектите, по които работим в момента, кликнете тук: Текущи проекти.