Подготвителна година по английски език - стипендия!

Желаещите да се обучават в програмите ни на английски език, но нямат нужните познания по езика имат възможността да се запишат да учат интензивно една година или семестър подготвително английски език. В този период на обучението те се намират в ниво Б (базисно ниво) от етапите на нашата система на обучение, записани са като редовни студенти, но лекциите им са изцяло изучаване интензивно на английски език.

След всеки семестър (1-ви или 2-ри) студентите в подготвителна година имат правото да поискат да държат кандидатстудентентски тест по английски език и ако покажат добър резултат (над 55%) директно да продължат да учат в желаната от тях специланост на английски език.

Стипендия в размер на до 2000 лева след успешно завършване на Подготвителната година по английски език ще има възможност да спечели всеки кандидат-студент, преминал успешно финалните изпити от подготвителната година. Разберете как на: students@vumk.eu